Vsebina za paciente

Kako poteka pregled v samoplačniški ambulanti?

Specialistična obravnava Vašega stanja hrbtenice poteka v treh delih. 

1. faza

Začne z usmerjeno anamnezo – pogovorom o Vaših težavah in dojemanju le-teh. Na tem mestu pregledava in se pogovoriva o vseh dosedanjih pomembnih zdravstvenih pregledih in obravnavah (predlagam, da pripravite kopije vseh dosedanjih izvidov v kronološkem zaporedju). Sledi opis Vaše trenutne težave ter podatek o Vaših realnih pričakovanjih po opravljenem zdravljenju.

2. faza

Drugo fazo obravnave predstavlja usmerjen pregled hrbtenice kot gibalnega in nevrološkega organa. Poteka v spodnjem perilu, opravljali pa boste določene gibe ter teste.

3. faza

Končna faza je pregled vse dosedanje slikovne in morebitne nevrofiziološke diagnostike, zato prinesite s seboj CD s slikami, v kolikor jih imate (nedavni rentgenski posnetki, magnetna resonanca, CT itd.). 


Obravnava se zaključi s strokovnim mnenjem (izvidom) v katerem je podan povzetek pregleda, diagnoza, predlagana morebitna dodatna diagnostika ter zastavljeno zdravljenje Vaše težave. Le-ta je bodisi konzervativno (navodila, fizioterapija, analgezija, napotitev k specialistom ustreznih strok), bodisi operativno s predlaganim načrtom operativnega posega in rehabilitacije.

Opis glede operacij “pred in po” lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


Spisek operacij, ki jih izvajam

Degenerativna obolenja hrbtenice
 • Hernia Disci
 • MIS* Hernia Disci
 • Hernia Disci vratne hrbtenice (ACDF)
 • Dekompresija stenoze spinalnega kanala klasično
 • Dekompresija stenoze spinalnega kanala MIS*
 • Dekompresija in spondilodeza (kostna fuzija) z notranjim fiksaterjem klasično
 • Dekompresija in spondilodeza (kostna fuzija) z notranjim fiksaterjem MIS*
 • Dekompresija in dinamična stabilizacija z interspinoznim vsadkom (pri segmentni hipermobilnosti in pridruženi bilateralni lateralni stenozi spinalnega kanala)

MIS*: Minimally Invasive Surgery – minimalno invazivna kirurgija.

Deformacije hrbtenice nedegenerativne patologije
 • Istmična spondilolisteza
 • Sagitalno neravnovesje
 • Skolioza
 • Kifoza
Revizijski posegi
Poškodbena stanja hrbtenice
 • Osteosinteza s priteznim vijakom (Buckova tehnika) pri istmični spondilolizi
 • Augmentacija pri zlomih vretenc (vertebroplastika ali kifoplastika)
 • Notranja fiksacija hrbtenice pri zlomih klasično
 • Notranja fiksacija hrbtenice pri zlomih MIS*